MANIFEST

La violència de gènere constitueix un dels atemptats més greus contra els drets de les dones. És una violació sistemàtica dels drets més elementals i fonamentals que tot ésser humà té pel mer fet de ser-ho. La llibertat, la vida, la dignitat i la igualtat es veuen menyscabades quan es produeix un exercici de violència contra les dones.

Una violència que se sustenta en les bases més sòlides del patriarcat i que situa a les dones en una posició de subordinació davant del domini hegemònic masculí. Tenim un llegat que clarament discrimina a les dones i contra el que cal lluitar i combatre tots els dies de l’any.

Perquè no és possible concebre una societat democràtica i avançada on la igualtat entre dones i homes no siga una realitat total. I menys encara podem parlar de societat avançada quan la violència de gènere tristament ha passat a formar part de la nostra vida quotidiana.

Les reformes legislatives, la intervenció dels poders públics, el rebuig social i la creixent formació especialitzada dels nostres professionals han contribuït i continuen contribuint, sense cap dubte, a una millora dels instruments que serveixen per a avançar en una lluita més eficaç contra la violència de gènere… Però no és menys cert que les dones i els xiquets i xiquetes continuen morint…

Per això, apel·lem a la consciència social, a la convicció personal dels qui formem part de la societat civil, al compromís individual de totes i cadascuna de les persones que formem aquesta societat.

Volem aconseguir un compromís de la ciutadania per a acabar amb tantes injustícies i barbàries.

Amb aquest objectiu, a través d’aquest manifest, ens comprometem a:

SECUNDAR i acompanyar a les víctimes de violència de gènere procurant sempre el seu benestar i prosperitat.

CONDEMNAR totes les conductes i actes violents que s’exercisquen sobre les dones i les xiquetes i reprendre qualsevol pràctica discriminatòria per raó de gènere.

ADOPTAR una actitud proactiva davant la violència de gènere i posicionar-nos, de manera clara i contundent, en contra seua, bandejant l’actitud dels qui són testimonis muts i impassibles d’aquesta violència.

FOMENTAR la tolerància i el respecte com a premisses bàsiques per a la construcció d’una societat justa i democràtica i exercir una educació igualitària en el nostre entorn més pròxim, trencant amb els rols i estereotips de gènere tradicionals.

UNIR-NOS, dones i homes, en la lluita contra la violència de gènere, sumant esforços, voluntats i compromisos que convergisquen en una sola veu i un únic missatge de solidaritat i suport a les víctimes.

#yoSImeimplico

Ja han vist aquest manifest
10083 persones

implica’t tu també i comparteix-lo

Menores expuestos a violencia de género. Guía informativa y de consulta

MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Versió per a imprimir

Castellano Valencià
pepManifest